Правила и условия

Тези условия са изложени за определяне на връзката между Buddha Holiday Travel и Tours Pvt. Ltd, частна фирма с ограничена отговорност, надлежно регистрирана в съответствие със законите на Непал, която има регистриран офис в Джавалакхеле, Lalitpur, Непал (по-нататък наричана „Компанията“) и Физическо лице или група физически лица (по-нататък наричана „Клиентът“). При резервация на пътуване клиентът се съгласява да спазва следните условия и условия за резервация.

Тези условия ще бъдат посочени в Договора за турне, който компанията ще изпрати на Клиента по пощата като потвърждение на резервацията. Резервацията се приема и става определена само от датата, на която компанията издава потвърждение на Клиента. Договорът за турне, издаден от компанията, заедно с писмо за потвърждение, ще включва и списък на всички дейности на клиентската обиколка и клиентът ще трябва да потвърди отново всички точки, които трябва да бъдат посочени. Клиентите нямат право да отказват или да изискват промени в следните стандартни условия, които ще бъдат включени в договора за турнето.

1. Потвърждение на резервацията

За да потвърдите резервацията, компанията трябва да получи най-малко 50 % (петдесет процента) от стойността на пакета предварително, за да потвърди всички услуги, а потвърждението трябва да бъде съобщено по имейл. По време на резервацията обаче може да се наложи пълно заплащане на услуга като самолетни билети. Съответното авансово плащане ще бъде потвърдено в потвърждението на резервацията по имейл. Останалата сума за плащане трябва да бъде получена от компанията не по-късно от седем (7) дни преди началната дата на пътуването.

Клиентът се съгласява, че:

Поради метеорологичните условия, ако пътникът трябва да остане в хотел, той трябва да плати престоя си сам.

Клиентът прочете и прие условията на резервацията и страници с обща информация, включително „информация за турнето“, „цени за обиколки“ и „как да резервирате“, съдържащи се на уебсайта на компанията.

Клиентът оценява и поема риска, свързан с турнето.

Клиентът е здрав от медицинска гледна точка или не страда от предварително съществуващо увреждане, което му пречи да участва активно в обиколките.

Клиентът е юридически и дееспособни упълномощен представител за сключване на Договор за Турне на база на настоящите общи условия от името на всички лица, посочени в резервацията, и потвърждава, че всички тези лица са напълно запознати и приемат тези условия.

Компанията може да анулира резервацията, преди да изпрати писмо за потвърждение, без да посочва причина, и компанията ще възстанови авансовото плащане и други Получени плащания, ако има такива; в рамките на 7 дни от датата на такава отмяна.

2. Плащане на пакетни разходи за резервация

Компанията приема всички основни кредитни карти (MasterCard и Visa карти). Клиентът също така има възможност да прехвърли плащането за резервиране на пакета към следващата си банкова сметка в Непал:

Име на притежателя на профила: Buddha Holidays Tours & Travel Pvt Lt

Адрес на банката: Javalakhel, Lalitpur

Сметка (NPR / INR): 006 08082190019

Номер на сметка (в щатски долари): 006 08082190011

Име на банката: Himalayan Bank Ltd, клон в Патан, Лалитпур

Бърз код: HIMANPKA

операционен

Име на притежателя на профила: Buddha Holidays Tours & Travel Pvt Ltd

Адрес на банката: Javalakhel, Lalitpur

Сметка (NPR / INR): 007 0010088809

Име на банката: Mega Bank Ltd, Lalitpur

И за плащане с цифров портфейл :

Празници на Буда ESEWA ID: 9801033400

Празници на Буда ИПИ плащане: 9851022381

3. Отказ

Отменено От Компанията

Компанията си запазва правото да отмени турнето при всякакви обстоятелства, но не анулира обиколка по-малко от 30 дни преди датата на началото на турнето, с изключение на форсмажорни обстоятелства или на невъзможност на Клиента да произвежда всички плащания в определения срок или на неспазване от Клиента на всички изисквания на настоящите общи условия на резервацията.

Ако компанията трябва да отмени, компанията ще информира Клиента за това възможно най-скоро.

Ако имате време да направите това преди заминаването, и отказ не е резултат от страна на клиента, Компанията може да предложи на Клиента избор на закупуване на алтернативен турне, предложен в резултат на консолидация, или на друго достъпно на турнето на Компанията, във всеки случай, се заплащат или от получаване на обезщетение по отношение на разликата в цената или за получаване на пълно възстановяване на всички парични средства, изплатени на Компанията. Препоръчва се само резервирате напълно гъвкав транспорт и други дейности, които могат да бъдат анулирани или променяни без събиране на такси, тъй като Дружеството не носи отговорност за заплащане на Клиента на всяка отмяна, изменения или други модификации, които Клиента може да се наложи да промените или да откажете в резултат на анулиране на пътуването.

Компанията най-малко ще плати на Клиента обезщетение от $ 100 за потвърден пътник, ако е необходимо обезщетение. Компанията не носи отговорност за обезщетение, ако резервацията е отменена в резултат на форсмажорни обстоятелства.

Отменено От Клиенти

Клиентите могат да отменят резервацията си в съответствие със следната политика на компанията.

а) 10% от предплащането ще бъде удържано от компанията, ако анулирането е направено 30 дни преди началната дата на турнето.

б) 50% от предплащането ще бъде удържано от компанията, ако анулирането е направено 2-3 дни преди началната дата на турнето.

в) 100% от предплащането ще бъде удържано от компанията, ако анулирането е направено по-малко от 2 дни преди началната дата на турнето.

В случай на неплащане на оставащата сума в определения срок, Компанията си запазва правото да счита резервацията на Клиента за отменена и 100% от авансовото плащане ще бъде удържано от компанията като такса за анулиране.

4. Промени в резервацията

Промени, направени от компанията

Компанията ще направи всичко възможно, за всички посещения, извършени в съответствие с реклами, но тя си запазва правото да прави незначителни промени и коригиране на грешки във всички обекти, услуги, цени или маршрути, описани в договора на турне, света софия, заедно с потвърждение по пощата, Компанията основателно очакват, че тези малки промени не окаже съществено влияние върху турне. Компанията не носи отговорност за изплащане на обезщетение на Клиента за такива малки промени, направени от компанията.

В случай, че компанията трябва да направи значителни промени в потвърдената резервация, които ще окажат значително влияние върху турнето, компанията ще информира Клиента възможно най-скоро. Ако Фирмата ще информира Клиента за такива съществени промени, преди заминаването, Клиента ще бъде (i) избор: да приемат изменените споразумения за допълнително заплащане, ако е приложимо, (ii) да се закупи друга достъпен турне на Компанията, се заплащат или от получаване на обезщетение по отношение на всяка разлика в цената, или (iii) да отмени обиколка с пълно връщане на всички парични средства, изплатени на Компанията като пълно и окончателно плащане.

Промени, направени от клиенти

Следните условия ще се прилагат, ако клиентът поиска от компанията да направи незначителни промени в условията и условията на резервацията:

Административна такса в размер, еквивалентен на 10% от общата стойност на пакета, както и всички допълнителни разходи и такси, направени от Фирма или понесени или наслагване на всеки доставчик на Компанията, ще се прилага, ако Клиентът реши да се промени или преместване на друга дата на отпътуване или на турне, в продължение на 30 дни до датата на започване на турне. Промените след такава дата ще се считат за отмяна и ще бъдат предмет на такса за отмяна.

Ако клиентът не може да пътува, при обстоятелства, които Дружеството счита разумни, резервация или на място на клиента в процеса на резервацията, може да бъде предадено на друг подходящ лице, при условие, че организацията на турнето трябва да остане същата, тъй като първоначално забронированная, и такова искане е получено от Дружеството 30 дни преди датата на турнето. Ако прехвърлянето може да бъде извършено, ще бъде начислена административна такса, еквивалентна на 10% от общата стойност на пакета. При резервация, включена в цената на полета, клиентът трябва да заплати таксите, събирани от съответната авиокомпания.

5. Документ

Клиентът е длъжен да управлява и трябва да носи валиден, приемлив паспорт, виза и други необходими документи, необходими за цялото им турне. Компанията не носи отговорност, ако на клиента бъде отказано да влезе в транспорт или в която и да е държава поради липса на необходимите документи за пътуване. Ако липсата на необходимите пътни или други документи води до глоби или финансови санкции за компанията, клиентите са длъжни да възстановят загубите на компанията.

6. Застраховка

Туристическата застраховка е необходима на Клиента по време на обиколката, организирана от компанията. Клиентът, заедно с личното си имущество, включително багаж, винаги действа единствено на свой собствен риск. Клиентите са изцяло отговорни за организирането на собствената си застраховка.

Въпреки това, Компанията може да позволи на Клиента да пътуват без застраховка само в случай, че Клиентът ще представи собственоръчно написано изявление, заедно с формата за резервация на пътуването си за това, че „Аз съм съгласен да пътуват на свой собствен риск и без предоставяне на застрахователна полица, Буда Holidays Tours и Travels Pvt. ООД“.


 
7. Задължения На Клиента

Клиентите са отговорни за спазването на законодателството на посещаваните страни, разкриването на фактическа информация за клиентите и следването на инструкциите, правилата и решенията, взети от служителя на компанията, ръководителя на обиколката и упълномощения агент на компанията.

Компанията и упълномощеният агент на компанията не носят отговорност за условията, които възникват поради нарушение или небрежност на местното законодателство, невярна информация, както и за здравословното състояние на Клиента. Ако (упълномощен) професионален лицето (лицата) (като полиция, лекар, управител на хотел, мениджър обиколка) изразя това мнение, за това, че продължаването на пътуването на клиента заплашва или, както изглежда, застрашава живота му или от трета страна, а също представлява опасност за безопасно, комфортно или щастлива за преминаване на обиколка, клиентът може да се изключи от целия или част от турнето без връщане или компенсиране. В случай на изключване на клиента, компанията няма да носи допълнителна отговорност към него/нея (включително всички договорености за пътуване в обратна посока), а компанията и нейните агенти не носят отговорност за каквито и да било разходи или разходи, направени в резултат на изключването.

8. Отговорност На Компанията

Компанията, отговорна за резервирането на турнето, се приема с разбирането, че клиентите оценяват и приемат възможните рискове, присъщи на приключенските пътувания, и предприемат обиколки

Компанията е отговорна да гарантира, че организацията на турнето е организирана или предоставена с разумно майсторство и грижа в съответствие с потвърдената резервация и условията и условията на Споразумението.

Компанията не носи отговорност за услуги, които не са част от настоящото Споразумение.

Компанията не носи отговорност за наранявания, заболявания, смърт, загуби, щети, разходи, разходи или други суми или искове от какъвто и да е характер, които са резултат от действия на клиенти или действия на трета страна, които не са свързани с настоящия договор.

Компанията не носи отговорност за закъснения на полети и други превозни средства, нито носи отговорност за допълнителни разходи, направени във връзка с такова забавяне.

В случай на извънредна ситуация, спасяване или евакуация от отдалечени места, компанията предоставя помощ при управлението на спасителен хеликоптер или друго превозно средство, предмет на гаранция за възстановяване на всички такива разходи от застрахователната компания на Клиента или от самия клиент.

9. Форсмажорни обстоятелства

Страните не носят отговорност или не носят отговорност, ако изпълнението на задълженията по този договор се предотврати или засегнати, или клиентите получават някакви наранявания, загуби, вреди или разходи от всякакъв характер в резултат на форсмажорни обстоятелства. В този контекст форсмажорни обстоятелства включват война, безредици, гражданска стачка, тероризъм, производствени спорове, политически размирици, природни бедствия и ядрени бедствия, неблагоприятни метеорологични условия, болести, пожари и други подобни събития, не зависят от страна.

10. Поверителност

Личната информация, която клиентът предоставя на компанията за резервация, се използва само за идентифициране на клиента. Компанията никога няма да злоупотребява с лична информация и компанията строго забранява продажбата или публикуването на всяка информация, предоставена от Клиента. Но служител или агент на компанията може да прави снимки на екскурзии, включително снимки на клиенти. Тези снимки могат да се използват в бъдещи маркетингови материали и да се съхраняват физически и цифрово. Ако клиентът не желае снимките му да бъдат направени или използвани по този начин, моля, уведомете ръководителя на турнето или служителя на компанията в началото на обиколката.

11. Оплакване

Ако Клиентът има някакви оплаквания относно организирането на турнето, клиентът трябва да съобщи за това както на съответния доставчик, така и на упълномощения агент на компанията по това време. Само ако компанията и съответният доставчик са наясно с проблемите, ще има възможност да се поправи всичко. Ако не подадете жалба на място, клиентът може да поиска обезщетение, ако е приложимо. Ако жалбата на Клиента не може да бъде разрешена по време на турнето, той трябва да уведоми компанията писмено в рамките на 30 дни след завръщането си от турнето.

12. Приложимо законодателство

Тези условия се уреждат и трябва да се тълкуват в съответствие с законодателството на Непал и всеки спор подлежи на изключителната юрисдикция на съответния съд на Непал.

Туроператор

Буда ваканционни обиколки и Pvt пътувания.Ltd.

100% дъщерно дружество на Buddha Air

Пощенска кутия 2167

Джавалакел, Лалитпур, Непал

Ph: 977-1-5521015 вътр.: 114/119/109

Електронна поща: holidays@lunavada.com